jueves, 23 de mayo de 2013

BUSTURIALDEAN LAN ETA BIZI egiten dioten eskaera Sukarrieta Eskola Kolonia Kultura Ondare bezala babestua izan ditzan


Honi atxikita igortzen dizuegu “BUSTURIALDEAN LAN ETA BIZI” ekimenaren partaideek (EHNE, ELA, LAB, BUSTURIALDEAKO SORTU, ARALAR, GERNIKA-LUMOKO EKOLOGI LAN TALDEA, ZAIN DEZAGUN URDAIBAI, IEUP! GAZTE ASANBLADA) Eusko Jaurlaritzari egiten dioten eskaera Sukarrieta Eskola Kolonia Kultura Ondare bezala babestua izan ditzan.

PRENTSA OHAR onen bidez konpartitu nahi dugu geure herrikide guztiekin, zein Bizkaiko eta, oro har, euskaldun guztiekin, dugun kezka eta egiten dugun eskaera, era berean.

Zentzu honetan,

 • - Salatu nahi ditugu, aldez aurretik, Bizkaiko Foru Aldundiko arduradunek eta Sukarrietako Alkateak erakutsitako pozarengatik Euskal Herriko Epaitegi Gorenak baliogabetu zuenean Sukarrietako Eskola Kolonia Kultura Ondare bezala, Monumentu multzoko kategoriaren aitortza. Aitortza hau, antza, epez kanpo egin zuen Eusko Jaurlaritzak. Epaiketak administratibo akats honegatik indargabetzen du aitortza, beste sakoneko argudioetan sartu barik. Ez da ulertzen herriko Kultura Ondarea babestua ez izanak nola barregura edota poza eragin ahal duen. Guk ez ditugu kalifikatu. Eurak kalifikatzen dute beraien burua. Baina galdetzekoa da irribarreka edota pozarren diren pertsona hauen duintasuna nora joan den, are gehiago, kontutan hartzen badugu herritarren eskabidea izan dela eta beraiek arduradun publikoak direla.
 • - Honi atxikita dago Eusko Jaurlaritzari egiten diogun eskaera. Ez dakigu ze egoeratan gelditzen den espedientea epaiketa honen ondorioz. Edozelan be, eskatzen dugu berriro irekitzeko, edo zabalik balego, berpizteko beti ere Euskal Kultura Ondare orokorraren Inbentarioan sartzeko. Hiru kopia igorri diegu: bat, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailburua den Cristina Uriarte Toledori; bestea, Kultura, Gazteria eta Kirol Sailburuordea den José Angel María Muñoz Otaegiri, eta Kultura Ondarearen Zuzendaria den Imanol Agote Alberrori beste bat. Helbidea: Donostia-San Sebastian, 1; K.P. 01010 Vitoria-Gasteiz.
 • - Sukarrietako Eskola Koloniak dituen interes arkitektoniko, historiko eta paisaiakoa berriro bertako auzo elkarteek bultzatuta, Iñaki Uriarte arkitektoak egina du eskari berria. BUSTURIALDEAN LAN ETA BIZI ekimenetik, geure aldetik, guzti honekin batera, goraipatu nahi duguna zera da: barruan gordetzen duen berebiziko balioa, ez antzinakoa oraingoa dena, Ingurumen Hezkuntzaren balio izugarriarena, hain zuzen be, babestu behar dela ere bere barruko lanpostuekin batera, kontutan hartuta, bestalde, Urdaibaiko Biosferak eta Ingurumen Hezkuntzaren arteko uztarketak.
 • - Gonbidatzen dugu era berean antzeko eskaerak egitera nahi duen norbanako zein gizarte eragileek, hala nola, umeek, ikasleek, Hezkuntza maila ezberdinetako irakasleek, guraso elkarteek, arkitekturan, hezkuntzan, ingurumenean, osasungintzan edota kulturan, oro har, dihardutenek. Goian esaten dugu nortzuei eta nora igorri behar den eskaera.
 • - Ekainaren 13an San Antonio jaia da, eta urtero bezala, erromeri bat egiten da Kolonia ondoan dagoen Santuaren ermita inguruan. Txatxarramendi inguruko auzo elkarteek eta ekimenaren partaide batzuk ere, proposamena egin dute aurton be jaia edo erromeria bertan egiteko, Ondarearen babesaren eskaera-erreibinkatiboa eta jaia-erromeria uztartuz. BUSTURIALDEAN LAN ETA BIZI ekimeneko partaideek bat egiten dugu, bultzatu eta gonbitea luzatu ere eskualdeko herritarrei, San Antonio egunean erromeri erreibindikatibo giroan bertaratu gaitezen. Antzina inguruko herri guztietatik, erromeri giroan, bertaratzen ginen Santuari zerbait eskatzeko.

Aldez aurretik eskerrak emanez plazaratzeko egiten duzuen lanarengatik,

BUSTURIALDEAN LA ETA BIZI ekimena

 ESKAERA:Gaia: Eskaera Sukarrietako “Colonia Escolar de Nuestra Señora de Begoña” deitutakoa (hemendik aurrera Sukarrietako Eskola Kolonia) Euskal Kultura Ondare Orokorraren Inbentarioan sartzeko, Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldako Arkitektura, Hirigintza eta Paisaia kategorian Monumentu-multzo gisa.

B.A., …. NAN zenbakidunak, jakinarazpenetarako …… zenbakian bizi den honek,
EHNE, ELA, LAB, BUSTURIALDEAKO SORTU, ARALAR, GERNIKA-LUMOKO EKOLOGI LAN TALDEA, ZAIN DEZAGUN URDAIBAI, IEUP! GAZTE ASANBLADA, “BUSTURIALDEAN LAN ETA BIZI” ekimena osatzen duten gizarte eragileen izenean,
EUSKO JAURLARITZAKO HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILBURUA DEN CRISTINA URIARTE TOLEDO ANDEREAREN aurrean azaltzen gara eta, ZERA ADIERAZI NAHI DIOGU:

Ezagunak dira Sukarrietako Eskola Koloniako eraikin nagusiak eta inguruko gainerako elementuek gordetzen dituzten balio arkitektonikoak, hirigintzakoak eta paisaiakoak. Balio horien guztien garrantziak eragin zuen Euskal Kultura Ondare Orokorrean sartzeko espedientea zabaltzea eta, gero, onartzea. Ondoren, jakin dugunez, izendapena bertan behera utzi du EAEko Epaitegi Gorenak, pauso administratibo jakin bat egoki bete ez zela argudiatzen duelako.

7/1990 Legea, uztailaren 3koa, Euskal Kultur Ondareari Buruzkoaren adierazpenean honela dio: “herri agintariek Euskal Herriko kultur ondarea bere osoan gordetzeko ahaleginak egin beharra ere ezartzen da eta, aldi berean, ondare horren alde ekiteko hiritarren aldetikako herri-ekintza aitortzen da”.

Aurrerago, 10.1. atalean adierazten da “Euskal kultur ondareko ondasunak izan eta, duten garrantzi edo berebiziko balioagatik, babestea herri-zuduzko izan eta berariz horrela erabaki dadinekoak joko dira zermugatutako kultur ondasuntzat”.

Halaber, Lege bereko 11.2. atalean honelaxe jarraitzen du: “Edozein norbanakok nahiz lege-nortasundunek egin ahal izango du zermugapen-bideari ekiteko eskea, eta honi hasiera Administrazioak eman beharko dio (...)”.

Beraz, eskubide horretaz baliatuz, sinatzen dugunok honakoa eskatzen dugu:

Uste dugu espedienteari hasiera eman zitzaionean, Eusko Jaurlaritzako Kultur Sailburuordearen erabakiz eman ziren babeserako baldintzek Euskal Kultura Ondareko Orokorraren Inbentarioan sartzeko indarrean jarraitzen dutela. Ez dakigu zein egoeratan dagoen espedientea hori, indargabetuta dagoen edo indarrean oraindik. Edozelan ere, eskatzen dugu berriro irekitzeko, edo, zabalik balego, berpizteko, betiere Euskal Kultura Ondare Orokorraren Inbentarioan sartzea izanik helburua.

Orain arte kontuan izan diren balio arkitektoniko, hirigintzako eta paisaiakoekin batera, Sukarrietako Eskola Koloniak gordetzen duen beste berebiziko balio bat goraipatu nahi dugu, oraingoa dena, ez antzinakoa, Ingurumen Hezkuntzak duen eta izan duen balioa hain zuzen ere. Beraz, Euskal Kultura Ondare Orokorraren Inbentarioan sartzeko honako arrazoiak erantsi nahi ditugu :

Euskal Herriko Ingurumen Hezkuntzako ekipamendu aitzindaria da Sukarrietako Eskola Kolonian kokatzen den “SESZ-CEEP. SUKARRIETAKO ESKOLA SAIAKUNTZARAKO ZENTROA-CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ESCOLAR DE PEDERNALES”. BBKko Gizarte Ekintza eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin orain dela 30 urte egindako hitzarmenaren ondorioz eratutako Ingurumen Hezkuntzako hezkuntza proiektua.

Bertan, irailetik ekainera bitartean Bizkaiko ikastetxeek Ingurumen Hezkuntzako lan proiektuak garatzeko aukera izaten dute astebeteko egonaldietan. Izan ere, 30 astetan herrialdeko 3.300 neska-mutil murgiltzen dira Urdaibaiko ekosistemen ezagutza eta azterketetan Ingurumenaren aldeko jokabideak sustatu nahian. Hau da, Bizkaiko ume askorentzat lehenengo aukera izaten da ikuspegi zientifikotik natura lantzeko. Helburu horren zerbitzura daude Koloniako elementu guztiak, giza baliabideak zein materialak.


Hezkuntza esku-hartze aitzindari eta Ingurumen Hezkuntzako printzipio nagusietan oinarrituta bertan eskaintzen diren programen kalitateak zenbait kongresu, jardunaldi eta argitalpenetan izan du isla.

Finean, Kolonian kokatzen den Sukarrietako Eskola Saiakuntzarako Zentroa eredu bihurtu da, Ingurumen Hezkuntza lantzen duten ikastetxe, irakasle zein beste erakundeentzat. Gaur egun Bizkaiko herrialdean ez ezik Estatu mailan ere bere eremuan -Ingurumen Hezkuntza- erreferentzia den hezkuntza proiektu erabat konsolidatua.

 • UDALEKUAK. Aisiarekin lotutako ekintza horiek Bizkaiko (BBKko aurrezki kontua) duten umeei eskaintzen zaie eta uztaila eta abuztuan zehar garatutako programa da. Bataz beste, udako 9-10 astetan zehar 160 ume izaten dira astero eta beraiekin batera 20 bat begirale Bizkaian eskaintzen den aisialdi proiektu sendoena, ezagutuena eta eskaera gehien jasotzen duena da.
 • TRATU ONA BERRI ONA. Ikasturtean zehar eta astelehenetik ostegunera bitartean genero trataeraren inguruan garatutako hezkuntza programa. DBHko ikasleentzat zuzendua eta enpresa pribatu batekin batera kudeatutako programa. Bataz beste, Bizkaiko ikastetxeetako 40 ikasle hartzen ditu astero.
 • ASTEBURUAK. Asteburuetan ere hezkuntza proiektuak garatzen dira Sukarrietako
Egoitzan. Hezkuntza proiektu hau hain zuzen ere, BBKk kudeatzen du eta Guraso Elkarteen bitartez egiten da eskabidea. Bataz beste 50 ume izaten dira astebururo egoitzan. Urdaibaiko artadia, nekazaritza eta arrantza izaten dute hezkuntza jardunen ardatz eta beste begirale talde ezberdin batekin garatutako programa berezitua da.

Guztira, beraz, eta BBKren web orriko datuetan oinarrituta, 9.000 bizkaitar baino gehiago, neska-mutilak gehien bat, baliatzen dira urtero bertako zerbitzuez. Jakina, hau guzti hau garatu eta posible egiteko zuzenean proiektuen atzean dauden profesionalez gain, beste asko eta asko dira lanean jo eta ke dabiltzanak. Hala nola, idazkaria, zerbitzuko arduraduna, mantenuko arduraduna, garbitzaileak, jantokiko arduradunak edota nekazaritza eremuko langileak. Oro har, 45 lanpostu zuzen mantentzen dira.

Hori posible izan bada, izan den moduan, Sukarrietako ekipamenduak betetzen duen leku egokiagatik izan da. Beraz, kokapena eta jarduera erabat lotuta daude. Sukarrietako Eskola Kolonia Urdaibaiko Biosfera Erreserban dago, leku berezi batean, kostaldeko bazterrean, hareatza eta paduren artean, eta kantauriar artadietatik hurbil. Horiek guztiak babes bereziko ekosistemak dira eta balio ekologiko eta paisaiako handikoak dira, 5/1989 Legeak, uztailaren 6koak, Urdaibaiko Biosfera Gebenaldea Babestu eta Antolatzeari buruzkoak arautzen duenaren arabera (gogoratu beharra dago Eusko Legebiltzarrak lege hori aho batez onartu zuela). Ildo honi jarraituz, Sukarrietako Eskola Kolonia babesteak lagundu egingo lioke aipatutako Legearen helburu nagusiari, bere lehenengo atalean azaltzen den bezala: “Lege honek Urdaibaiko Biosfera-Gebenalderako berariazko lege jaurpideak jartzea du helburu, horko lurrei, landareei, abereei, bazterraldeei, urei, eguratsari eta orohar izadi-erapidetza osoari izadiaren, zientziaren, hezkuntzaren, kulturaren, aise-aldien eta gizarte ekonomien aldeetatik duen garrantziagatik bere onean iraun dezan babesa emateko eta bere oneratzen laguntzeko”. Unescok, 1984an Urdaibai Biosfera Erreserba izendatu zuenean, berak azpimarratu zuen.

Beste alde batetik, adierazi nahi dugu Sukarrietako Eskola Kolonia Euskal Kultura Ondare Orokorraren Inbentarioan sartzea bat datorrela Eusko Jaurlaritzak abian duen III. Ingurumen Esparruko Programaren (IEP 2011-2014) 5. helburu estrategikoarekin: Sail arteko eta Erakunde arteko koordinazioa eta lankidetza indartzea, ingurumenaren aldagaia arau proiektuetan eta politika publikoetan sartzea sustatuz. Sukarrietako Eskola Kolonia babestea sekulako aukera da Kultura Sailburuordetzak IEP 2011-2014rekiko konpromisoa erakusteko.

Guzti hau kontuan hartuta,

ZERA ESKATZEN DIOGU EUSKO JAURLARITZAKO HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILBURUARI:

Aipatutako arrazoiek Euskal Kultura Ondare Orokorraren Inbentarioan sartzeko gure proposamena indartu egiten dutela uste izanik, gure eskaria kontuan har dezala eskatzen dugu, interes publikokoa delakoan gaudelako eta euskal historia modernoko osagai kultural garrantzitsu bat babesten lagunduko duelakoan ere bai.

Bukatzeko, baita ere eskatzen dugu Sukarrietako Eskola Koloniako espedientean azaldutzat kontuan izatea eta horren inguruan emango diren pauso eta jarduera guztien berri izatea eskatzaileok.


Izpta.:

B.A.,

EHNE, ELA, LAB, BUSTURIALDEAKO SORTU, ARALAR, GERNIKA-LUMOKO EKOLOGI LAN TALDEA, ZAIN DEZAGUN URDAIBAI, IEUP! GAZTE ASANBLADA, “BUSTURIALDEAN LAN ETA BIZI” ekimena osatzen duten gizarte eragileen izenean.

Urdaibain, 2013ko maiatzaren 14ean


Sukarrietako udalekuen izendapen prozesua barriro martxan jartzea eskatu du Lan eta Bizik

Sukarrietako udalekuen izendapen prozesua barriro martxan jartzea eskatu du Lan eta Bizik

p004_f02Busturialdean Lan eta Bizi plataformak “jarreraz aldatzea eta Sukarrietako udalekuak babestea” eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. PSE-EEren legealdian udalekuak Euskal Kulturaren Ondare Orokorraren zerrendan sartzea onartu zuen Jaurlaritzak, baina Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Auzitegi Gorenak bertan behera utzi zuen izendapena, 2013aren hasieran.
Jaurlaritzak pauso administratibo bat txarto emon zuelako utzi zuten izendapena albo batera. Plataformako kideek ez dute auzitegiaren jarrera ulertzen. Izan be, “egiaztatuta dago udalekuak balio handia duela”. Arkitektura, historia eta hirigintza aldetik “eraikin oso garrantzitsua” izateaz gain, gizarte ekimenak lantzeko ezinbesteko tresna da Sukarrietako gunea, Lan eta Bizikoek diotenez. Urtero, esaterako, 9.000 gaztek parte hartzen dute ingurumen hezkuntza sustatzeko ekimen desbardinetan.
Auzitegiak izendapena bertan behera utzita, plataformakoek ez dakite zein den Sukarrietako udalekuen espedientearen egoera. Hala, izendapen prozesua etenda egonez gero, barriro martxan jartzea eskatu dute Lan eta Bizikoek. Espedientea zarratu barik egonez gero, bestalde, gaia berpizteko eskaera egin diote jaurlari

Zain Dezagun Urdaibaik sinadura bilketa hasi du
Zain Dezagun Urdaibai elkarteak sinadura bilketa bat hasi du, Sukarrietako udalekua Ondare kulturalaren zerrendan sar dezaten eskatzeko. Interesatuek www.change.org helbidean sinatu dezakete eskaera orria. Gutxienez 5.000 sinadura inguru behar ditu elkarteak, Jaurlaritzari bidaltzeko.

Exigen reiniciar los trámites para calificar como Bien Cultural las colonias de la BBK


Agentes políticos, sociales y sindicales agrupados en Busturialdea Lan eta Bizi han puesto en marcha una campaña para que se reinicie el proceso para la calificación de Bien Cultural de las colonias de la BBK en Sukarrieta. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló el pasado mes de febrero la orden de 28 de marzo de 2011 del departamento de Cultura del Gobierno vasco, entonces en manos del PSE, por la que se inscribía la colonia infantil Nuestra Señora de Begoña con la categoría de Conjunto Monumental, en el inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.
El tribunal estimó en dos sentencias los recursos presentados por la Diputación, por una parte, y por el Ayuntamiento de Sukarrieta, por otra, en los que se invocaba la caducidad del procedimiento para la protección del bien. La Administración foral alegó que el Ejecutivo de Patxi López utilizó el procedimiento de inscripción, con el fin de «obstaculizar» el proyecto de ampliación en discontinuidad del Museo Guggenheim-Bilbao en Urdaibai, siendo las colonias de Sukarrieta el área donde se pensaba desarrollar.

«No entendemos como la anulación del nombramiento de este edificio como Bien Cultural por un error administrativo ha provocado tanta alegría entre los responsables de algunas instituciones y, sobre todo, por parte del alcalde de Sukarrieta», denunciaron desde Busturialdea Lan eta Bizi. Esta agrupación ha enviado recientemente una copia de su solicitud a los consejeros del departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, además de al responsable de Cultura, Juventud y Deporte y a la dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno vasco.

Romería reivindicativa


«Queremos que vuelva a reconocerse el valor arquitectónico, histórico y paisajístico del edificio y su entorno y se mantengan los puestos de trabajo en las colonias que suponen un buena opción para la educación ambiental en un área protegida como es Urdaibai», recalcan. Busturialdea Lan eta Bizi ha hecho un llamamiento a todas aquellas personas o agrupaciones que trabajen en los diferentes ámbitos sociales de la comarca para que se sumen a esta iniciativa y participen en la romería reivindicativa que tendrá lugar el próximo día 13 junto a las colonias de la BBK de Sukarrieta. El acto se desarrollará en el marco de las fiestas de San Antonio de la localidad.

miércoles, 22 de mayo de 2013

Inama salda su deuda con los acreedores y mantiene su apuesta de reabrir la planta para hacer pellet


MUXIKA

Inama salda su deuda con los acreedores y mantiene su apuesta de reabrir la planta para hacer pellet

La firma muxikarra ha abonado 7,5 millones de euros a la Diputación por las 'vacaciones fiscales' y otros 3,5 a distintos proveedores

22.05.13 - 02:18 -
MAIKA SALGUERO | MUXIKA.


La empresa Inama se encuentra a un paso de dar por finalizado el concurso de acreedores en el que está inmerso desde finales de 2011. De hecho, la compañía muxikarra ha saldado ya su deuda con todos los proveedores. Por una parte ha abonado a la Diputación 7,5 millones de euros por las denominadas 'vacaciones fiscales' -ayudas entregadas en la década de los 90 y declaradas ilegales por la Unión Europea-y, por otra, ha abonado los 3,5 millones que debía a diferentes proveedores, entre los que se encontraban maderistas y suministradores de servicios. 

Aunque todavía restan algunos aspectos formales para cerrar el proceso judicial, la compañía espera «finiquitar definitivamente este capítulo para el próximo mes». Entre tanto, Inama, que culminó su actividad en marzo del pasado año tras la pérdida de la licencia ambiental y arrastrada por los malos resultados económicos, busca alternativas para la planta de Muxika. Entre las ideas que baraja la sociedad destaca un nuevo negocio relacionado con la transformación de madera. 

En concreto, la firma planea explotar energías alternativas como el pellet, un tipo de combustible ecológico elaborado a base de serrín prensado. En caso de salir adelante el proyecto, sería la segunda empresa del municipio que produciría este material junto con Ebaki. Por sus características, el pellet se presenta como una alternativa al gas y al gasóleo que se puede aplicar en cualquier proceso industrial o doméstico que requiera calor, así como procesos de secado industriales, polideportivos, hoteles, calefacción y frío por absorción, «En la actualidad mantenemos conversaciones con la Diputación en torno a este tipo de combustible pero todavía no tenemos novedades al respecto», añadieron. 

Antiguos trabajadores
La producción de pellet de madera supondría una nueva oportunidad de mercado. Además de mejorar la delicada situación que atraviesa el sector de la madera en Euskadi, conllevaría la creación de medio centenar de empleos directos con preferencia de incorporación para los antiguos trabajadores de la firma. La compañía también estudia otras alternativas como reconvertir la fábrica en almacén comercializador. 

Desde que cerró Inama, alrededor de cuarenta trabajadores se han incorporado al mercado laboral. Los empleados han participado en un proyecto promovido por el grupo Finsa denominado 'antena de empleo' con el objetivo de asesorar y apoyar la búsqueda de un puesto de trabajo a los antiguos operarios afectados por el ERE de extinción. «Facilitamos formación, pedimos la colaboración de los ayuntamientos de la zona y contactamos con empresas de Busturialdea para entrevistar a candidatos que anteriormente trabajaron en nuestras instalaciones», explicaron desde la compañía.

Cuadernos Bakeaz

Cuadernos Bakeaz

La colección Cuadernos Bakeaz reúne estudios monográficos sobre economía de la defensa, políticas de seguridad, educación para la paz, conflictos bélicos, políticas de cooperación, economía y ecología, realizados por expertos vinculados a nuestro centro o colaboradores del mismo. Es una publicación bimestral que intenta proporcionar a aquellas personas u organizaciones interesadas en estas cuestiones, estudios breves y rigurosos elaborados desde el pensamiento crítico y desde el compromiso con esos problemas.

Títulos de esta colección

Las asociaciones de migrantes de origen extranjero en el País Vasco. Un análisis sobre su participación en el espacio público, Sara Maza (2012)
Pautas para avanzar hacia un consumo sostenible, Roberto Bermejo (2011)
La crisis de la leña y las tecnologías de cocción solar, Marta Pahissa (2011)
Demokrazia parte-hartzailea ingurumeneko gaietan. Gizarte eta ingurumeneko gatazkak eta agenda 21 programak Euskadin eta Nafarroan, Iñaki Barcena, Josu Larrinaga, Jone Martínez (2010)
Democracia participativa en cuestiones ambientales. Conflictos socioambientales y agendas 21 en el País Vasco y Navarra, Iñaki Barcena, Josu Larrinaga, Jone Martínez (2010)
Una ética para el debate. Condiciones, fondo y formas en el uso de la discusión, Martín Alonso, María Pardo (2010)
El calendario conmemorativo del nacionalismo vasco radical, Jesús Casquete (2010)
Algunas propuestas de habitabilidad básica para la reconstrucción de Haití, Julián Salas, Guillermo Gómez, Belén Gesto (2010)
Basic Habitability Proposals for the Reconstruction of Haiti, Julián Salas, Guillermo Gómez, Belén Gesto (2010)
Agua y desarrollo: el reto de la conservación del medio hídrico, Víctor Peñas, Inés Masip (2010)
Ohar kritikoak eta irizpide praktikoak ingurumeneko gatazkak parte-hartzearen bidez konpontzeko, Hans Harms (2009)
Apuntes críticos y criterios prácticos para la resolución participativa de conflictos ambientales, Hans Harms (2009)
Asociacionismo de mujeres inmigrantes latinoamericanas y codesarrollo en el País Vasco: condicionantes y posibilidades, Amaia Unzueta (2009)
El espejismo revolucionario: la izquierda radical ante ETA, Javier Merino (2009)
La perspectiva transnacional de las migraciones: desafíos e implicaciones prácticas, Andrea Ruiz (2009)
Colombia: simetrías violentas y alternativas que emergen de la memoria, Mario Roberto Solarte (2009)
La situación humanitaria de Gaza, Ignacio Álvarez-Ossorio (2009)
Referentes éticos ante la expansión empresarial en el Sur, Xabier Etxeberria (2008)
Una visión panorámica de la cooperación descentralizada de las entidades locales, Carlos Gómez Gil (2008)
Iraunkortasunari buruzko gogoetak garapenerako lankidetzan sartzea, Florent Marcellesi, Igone Palacios (2008)
Integración de consideraciones de sostenibilidad en la cooperación para el desarrollo, Florent Marcellesi, Igone Palacios (2008)
La encrucijada de Guatemala: regresión autoritaria o democracia participativa, Andrés Cabanas (2008)
La liberalización agrícola y el aumento de la inseguridad alimentaria mundial, Efren Areskurrinaga (2008)
Ecología política: génesis, teoría y praxis de la ideología verde, Florent Marcellesi (2008)
El comercio justo como herramienta de consumo responsable, Ana Izquierdo, Laura Rodríguez (2007)
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la cooperación descentralizada, Carlos Gómez Gil (2007)
Costa de Marfil: entre la violencia y el desarrollo, Aleksi Ylonen, Mayra Moro Coco, Juan Álvarez (2007)
Agitando emociones. La apoteosis del héroe-mártir en el nacionalismo vasco radical, Jesús Casquete (2007)
¿Sifones o vasos comunicantes? La problemática empresa de negar legitimidad a la violencia desde la aserción del «conflicto» vasco, Martín Alonso (2007)
Ciencia, movimientos ciudadanos y conflictos socioecológicos, Joaquim Sempere, Mercedes Martínez Iglesias, Ernest Garcia (2007)
Monetarización de los impactos del cambio climático: problemas y debates, Jorge Riechmann (2006)
La prisión del tiempo: los cambios sociales en los campamentos de refugiados saharauis, Sophie Caratini (2006)
El dilema de los microcréditos en las políticas de desarrollo, Carlos Gómez Gil (2006)
Guinea Ecuatorial: crecimiento sin desarrollo, Iñaki Gorozpe (2006)
Relatos exclusivos, políticas excluyentes. El patrón de Oriente Próximo, Martín Alonso (2006)
El mundo árabe: entre la tradición y la modernidad, Ignacio Álvarez-Ossorio (2006)
Nuevas vías para el codesarrollo en la cooperación descentralizada, Carlos Gómez Gil (2005)
Políticas agrarias y cooperación, Gabriel Pons (2005)
Del fin de la era del petróleo a la economía solar, Roberto Bermejo (2005)
Análisis socioeconómico del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020, Roberto Bermejo, David Hoyos, David Guillamón (2005)
Criterios generales para la planificación de procesos participativos, Antxon Gallego, Manuel Fernández, Efrén Feliu (2005)
Género en la participación. Un camino por recorrer, Mireia Espiau, Dominique Saillard, Rafael Ajangiz (2005)
Evaluar con enfoque de género, Lara González, Clara Murguialday (2004)
Las ONG en la sociedad global. Estrategias de las ONG frente al Estado en la era de la globalización, Carlos Gómez Gil (2004)
África: entre la percepción externa y el proyecto emancipador, José Carlos Sendín (coord.) (2004)
Análisis de rentabilidad del proyecto de la ‘Y’ vasca y bases para una estrategia ferroviaria alternativa, Roberto Bermejo (2004)
Los conflictos bélicos en el umbral del siglo XXI, Carlos Taibo (2004)
Las mujeres como sujeto colectivo de construcción de paz, Carmen Magallón (2004)
Guatemala: autoritarismo e interculturalidad, Mario Roberto Morales (2003)
Cuba y el desarrollo humano sostenible, Miguel Márquez, Luis Suárez, Cándido López (2003)
Claves sobre el conflicto palestino-israelí, Ignacio Álvarez-Ossorio (2003)
¿La globalización? ¡El poder!, Joaquín Arriola (2003)
Sumando esfuerzos. Tendencias organizativas en el movimiento ecologista en España durante los noventa, Manuel Jiménez (2003)
Movimientos sociales y democracia, Jesús Casquete (2003)
Conflicto, guerra y paz, a vista de pájaro. Y cómo los aborda el grueso de los políticos y periodistas, Johan Galtung (2002)
Necesidades, desigualdades y sostenibilidad ecológica, Joaquim Sempere (2002)
Introducción a la práctica de la evaluación de proyectos de cooperación, Julián Salas (2002)
Concepciones de sostenibilidad y sistemas de indicadores, Roberto Bermejo (2002)
Herramientas de las ONGD en la cooperación para el desarrollo económico, Gabriel Pons (2002)
Educar para la paz después del 11/09/01, Xesús R. Jares (2002)
En torno a la eficiencia, Juan Manuel Ruiz (2001)
Ignacio Ellacuría: testimonio y mensaje/Ignacio Ellacuría: testigantza eta mezua, Xabier Etxeberria (2001)
La cooperación descentralizada en España: ¿motor de cambio o espacio de incertidumbre?, Carlos Gómez Gil (2001)
Nuevos retos para la sensibilización sobre el desarrollo, Gema Celorio (2001)
Fundamentos de ecología industrial, Roberto Bermejo (2001)
Hábitat y cooperación en Latinoamérica. Centroamérica antes y después del ‘Mitch’, Julián Salas (2001)
La paz en movimiento: campañas y experiencias de movilización (II), Tica Font (coord.) (2000)
La paz en movimiento: campañas y experiencias de movilización (I), Tica Font (coord.) (2000)
Universales del odio: resortes intelectuales del fanatismo y la barbarie, Martín Alonso (2000)
El impacto de los movimientos medioambientales en Occidente, Dieter Rucht (2000)
El Sáhara en la dinámica política magrebí y las dificultades del Plan de Paz (1995-2000), Antoni Segura (2000)
La noviolencia en el ámbito educativo, Xabier Etxeberria (2000)
Colombia, una nación fragmentada, Fernán González (1999)
Mujeres y cooperación: de la invisibilidad a la equidad de género, Clara Murguialday (1999)
Diez preguntas sobre el conflicto de Kosova, Carlos Taibo (1999)
Realidades y tendencias del comercio justo, Roberto Bermejo (1999)
Activismo social a través de la red, Daniel J. Myers (1999)
La educación ante la violencia en el País Vasco, Xabier Etxeberria (1999)
Una lectura crítica de la cooperación española. Lo que nunca nos dicen, Carlos Gómez Gil (1998)
Educación y derechos humanos, Xesús R. Jares (1998)
«Lo humano irreductible» de los derechos humanos, Xabier Etxeberria (1998)
Fiscalidad ambiental y “reforma fiscal ecológica”, Jordi Roca (1998)
Conceptos e instrumentos para la sostenibilidad local, Roberto Bermejo, Álvaro Nebreda (1998)
Globalización y sostenibilidad, Roberto Bermejo (1998)
Las repúblicas ex yugoslavas después de Dayton, Carlos Taibo (1997)
Agricultura y medio ambiente, Helen Groome (1997)
Educar en la reinvención de la solidaridad, Luis Alfonso Aranguren (1997)
El dividendo de la paz: ¿qué abarcaría este concepto?, Jörn Brömmelhörster (1997)
Ética de la desobediencia civil, Xabier Etxeberria (1997)
Centroamérica, entre la desintegración y el ajuste, Joaquín Arriola (1997)
Guinea Ecuatorial: la dictadura enquistada, Joan Roig (1996)
Herramientas para una política ambiental pública, Jorge Riechmann (1996)
Las dificultades del Plan de Paz para el Sáhara Occidental, 1988-1995, Antoni Segura (1996)
Industria, tecnología y comercio en la producción militar: el caso español, Jordi Molas-Gallart (1996)
Las consecuencias económicas del desarme, Jörg Huffschmid (1996)
Objeción de conciencia e insumisión, Xabier Etxeberria (1996)
Bosnia, la agonía de una esperanza, Martín Alonso (1995)
La educación para la paz en el currículo de la reforma, Pedro Sáez (1995)
Educación antirracista e interculturalidad, Angela M.ª da Silva (1995)
La educación para el desarrollo, Juan José Celorio (1995)
Los sustratos teóricos de la educación para la paz, Xesús R. Jares (1995)
El conflicto de Chechenia: una guía de urgencia, Carlos Taibo (1995)
Protección del medio ambiente y crecimiento económico, Hans Christoph Binswanger (1994)
La ética ante la crisis ecológica, Xabier Etxeberria (1994)
Sobre la tolerancia y lo intolerable, Xabier Etxeberria (1994)
Equilibrio ecológico, crecimiento y empleo, Roberto Bermejo (1994)
Antirracismo, Xabier Etxeberria (1994)
Veinticinco preguntas sobre los conflictos yugoslavos, Carlos Taibo (1996)

Enlaces y Bibliografía utilizada sobre RSU

http://www.uned.es/biblioteca/rsu/

Enlaces

Organizaciones empresariales y sistemas de gestión.

Ecoembalajes de España (Ecoembes) :
http://www.ecoembes.com
Ecovidrio:
http://www.ecovidrio.es/html/home.htm
Sigre:
http://www.sigre.es
Arpal:
http://www.aluminio.org
Ecoacero:
http://www.ecoacero.com

Gobiernos central y autonómicos

Ministerio de Medio Ambiente:
http://www.mma.es
Plan Nacional de Residuos Urbanos
http://www.mma.es/polit_amb/planes/index.htm
Estrategia española de Desarrollo sostenible
http://www.esp-sostenible.net
Cataluña. Junta de Residus.
http://www.junres.es
Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente  (Residuos):
http://medioambiente.madrid.org
País Vasco. Departamento de Ordenación del territorio y Medio Ambiente
http://www.euskadi.net/vima_residuos/indice_c.htm

Portales sobre residuos

Tecnociencia (apartado especial de residuos) :
http://www.tecnociencia.es/especiales/residuos/10b.htm

Bibliografía utilizada :

60 preguntas y respuestas básicas sobre residuos .- Madrid : Gedesma, 2002.
Chiras, Daniel D. .- Environmental science : action for a sustainable future .- Redwood City, California [etc.] : Benjamin Cummings, 1994
Contreras López, Alfonso ; Molero Meneses, Mariano .- Introducción al estudio de la contaminación y su control.- Madrid : UNED, 1995.
Gil Bercero, J. R. ; Gómez Antón, Mª Rosa .- Educación medioambiental : reciclaje y recuperación de residuos domésticos.- Madrid : UNED, 1995.
Gil Bercero, J. R. ; Gómez Antón, Mª Rosa .- Gestión y tratamiento de residuos domésticos I. Video con guía de estudio .- Madrid : UNED, 1996.
Gil Bercero, J. R. ; Gómez Antón, Mª Rosa .- Gestión y tratamiento de residuos domésticos II. Video con guía de estudio .- Madrid : UNED, 1996.
Gil Bercero, J. R. ; Gómez Antón, Mª Rosa .- Los plásticos y el tratamiento de sus residuos .- Madrid : UNED, 1997.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE de 25 de Abril de 1997).
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE de 22 de Abril de 1998).
Medio ambiente en España 1995 .- Madrid : Mº de Fomento, 1996.
Medio ambiente en España 2000 .- Madrid : Mº de Medio Ambiente, 2001.
Medio ambiente en Europa : El Informe Dobríš .- Madrid : Mº de Medio Ambiente, 1998.
Nebel, Bernard J. ; Wright Richard T. .- Environmental Science. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1993
Plan Autonómico de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de Madrid 1997-2005. (BOOCM, de 16 de Enero de 1998).
Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006. (BOE, de 2 de febrero de 2000)
Reciclaje y productos reciclados : situación del sector en la Comunidad de Madrid .- Madrid : Centro del Producto Reciclado, 2001

Tchobanoglous, George ; Theisen, Hilary ; Vigil , Samuel .- Gestión integral de residuos sólidos .- Madrid : Mc Graw-Hill, 1996.
Tratamento de residuos sólidos urbanos. A Coruña : Univesidade da Coruña, 2001.
Turk, Jonathan ; Turk, Amos .- Environmental Science .- Philadelphia : Saunders, 1988.
Seoánez Calvo, Mariano .- Residuos : problemática, descripción, manejo, aprovechamiento y destrucción .- Madrid : Mundi-Prensa, 2000.

El tratamiento de los residuos.

El tratamiento de los residuos.

http://www.uned.es/biblioteca/rsu/
El primero, denominado también digestión anaerobia, es un proceso biológico acelerado artificialmente, que tiene lugar en condiciones muy pobres de oxígeno o en su ausencia total, sobre substratos orgánicos. Como resultado se obtiene una mezcla de gases formada por un 99% de metano y dióxido de carbono y un 1% de amoníaco y ácido sulfídrico. El gas combustible, metano, permite obtener energía.
El compostaje es la transformación biológica de la materia orgánica en productos húmicos conocidos como compost y que se emplean como fertilizante. Se realiza en presencia de oxígeno y en condiciones de humedad, PH y temperatura controladas.
El compost se puede obtener a partir de dos tipos de materiales :
 • Residuos domésticos.
 • Residuos de jardín.
En el primer caso es preciso haber separado previamente la materia orgánica para que no presente ninguna clase de impurezas ni lleve restos de medicinas, sustancias tóxicas, etc.
En primer lugar se procede a su molido y después se dispone en hileras de dos metros y medio a cielo abierto. Los montones son volteados periódicamente con el fin de facilitar la oxigenación y evitar su fermentación anaerobia. El volteo llega a hacerse hasta dos veces por semana mientras la temperatura se mantiene alrededor de 55ºC y el grado de humedad de la hilera es de entre el 50% y el 60%.
A partir del tercer volteo la temperatura se mantiene en los 25ºC indicando que ya ha finalizado la fermentación. Esto ocurre transcurridas tres o cuatro semanas.
Después se deja otro periodo equivalente para que se cure para luego proceder a su afino, para retirar cualquier clase de resto (partículas metálicas, trozos de vidrio, etc) que pudiera haber quedado.
Existen otras variantes a cielo abierto como la pila estática aireada. Por último se han desarrollado sistemas a cubierto con el fin de optimizar el proceso y sobre todo evitar malos olores.
La otra fuente de obtención de compost son los residuos de jardín.
Subir
1.2. Tratamiento de los plásticos.
Los envases de plástico pueden someterse a tres tipos de procesos.
  1. Reciclado mecánico.
  2. Reciclado químico.
  3. Valorización energética.
El primero consiste en trocear el material para introducirlo posteriormente en una máquina extrusora-granceadora para moldearse después por los métodos tradicionales. Solamente puede aplicarse a los termoplásticos, que son aquellos que funden por la acción de la temperatura. Presenta dos problemas fundamentalmente. El primero es que el plástico ya utilizado pierde parte de sus propiedades lo que obliga a emplearlos en la fabricación de otro tipo de productos con menos exigencias. El segundo es la dificultad para separar los distintos tipos de plásticos. Para ello se han desarrollado diversos sistemas.
El segundo, reciclado químico se utiliza cuando el plástico está muy degradado o es imposible aislarlo de la mezcla en que se encuentra. Se define como la reacción reversible de la polimerización hacia la recuperación de las materias primas. Según el tipo de polímeros se distinguen dos clases de procesos :
 1. Polímeros de adición. Por dos procedimientos diferentes :
  • Vía térmica. Se usan los siguientes sistemas :
   • Pirólisis.
   • Gasificación.
   • Cracking.
  • Vía catalítica. Con los siguientes :
   • Hidrogenación.
   • Hidrocracking.
   • Cracking.
 2. Polímeros de condensación. Se aplican los siguientes :
   • Hidrólisis.
   • Metanólisis.
   • Glicólisis.
   • Otros.
Por último la valorización energética es un tratamiento adecuado para plásticos muy degradados. Es una variante de la incineración en la que la energía asociada con el proceso de combustión es recuperada para generar energía. Las plantas en las que se realiza se asemejan a una central térmica pero difieren en el combustible que en este caso son residuos plásticos.
Subir
1.3. Tratamiento del vidrio.
Los envases de vidrio se pueden reciclar sin que el material pierda ninguna de sus propiedades. Una vez recogidos son triturados formando un polvo grueso denominado calcín, que sometido a altas temperaturas en un horno, se funde para ser moldeado nuevamentee en forma de botellas, frascos, tarros, etc. que tienen exactamente las mismas cualidades que los objetos de que proceden. El proceso supone un ahorro de materias primas y de energía muy considerable.
Subir
1.4. Tratamiento del papel y cartón.
Consiste en la recuperación de las fibras de celulosa mediante separación en soluciones acuosas a las que se incorporan sustancias tensioactivas con el fin de eliminar la tinta. La tinta queda en la superficie del baño y se puede separar con facilidad.
Una vez retirada la tinta, se somete la suspensión de las fibras a un secado sobre una superficie plana, para recuperarlas. Después se las hace pasar por unos rodillos que las aplanan y compactan, saliendo finalmente la lámina de papel reciclado.
Subir
1.5. Tratamiento de los metales.
Los envases de acero estañado, más conocidos como hojalata, son perfectamente reciclables, se emplean en la fabricación de otros envases o como chatarra en las fundiciones siderúrgicas después de haber sido desestañada la hojalata. Todo el acero recuperado se recicla por las necesidades de las acerías. El proceso de reciclado de la hojalata reduce el consumo energético de forma muy notable.
Los envases de aluminio se consideran materia prima en los mercados internacionales. Su reciclado supone un elevado ahorro energético y los materiales obtenidos mantienen sus propiedades al fundirse repetidas veces. Para separarlos del resto se utiliza un mecanismo denominado de corrientes inducidas de Foucault que proyecta hacia fuera de la cinta transportadora los envases de aluminio, pega a ésta los férricos y deja igual a los demás. En combinación con sistemas de electroimanes sirve para completar la separación de los metales.
Subir
1.6. Tratamiento de los tetrabrik.
Se reciclan de dos maneras :
 • Reciclado conjunto. Dando lugar a un material aglomerado denominado Tectán®.
 • Reciclado por separado. Los componentes se aprovechan de modo independiente.
En éste último se separan las fibras de celulosa del polietileno y del aluminio en un hidropulper por frotamiento. Tras finalizar el proceso se vacía el hidropulper por su parte inferior através de un filtro que deja pasar el agua y la fibra de celulosa.
Con la recuperación de ésta se ha reciclado un 80% en peso del envase. Para aprovechar el resto se puede recuperar de forma conjunta obteníéndose una granza de polietileno reforzada por el aluminio. Este resto también se usa como combustible en las cementeras, ya que el polietileno es buen combustible y el aluminio oxidado suple a la bauxita, ingrediente del cemento.
Por último para separar el polietileno del aluminio se pueden usar disolventes, recuperando de la disolución el polietileno. También se puede recuperar el aluminio por combustión.
Subir
1.7. Otros residuos.

Los neumáticos pueden sufrir diferentes procesos:

 • Recauchutado.Con lo que puede volver a utilizarse. Consiste en volver a realizar el dibujo gastado.
 • Corte. Para que mediante un fundido a presión se puedan fabricar felpudos, zapatillas, etc.Trituración. Con dos variantes:
  • Trituración a temperatura ambiente.
  • Trituración criogénica.
   Ésta última utiliza bajas temperaturas por debajo de su temperatura de transición vítrea convirtiéndolo en un material frágil y quebradizo. Se obtiene así un grano fino y homogéneo.
 • Triturado se emplea en :
  • Como caucho asfáltico. Mejora el drenaje de la capa asfáltica así como prolonga la duración del pavimento y reduce su fragilidad.
  • Como hormigón de asfalto modificado.
  • Como combustible en grano. El caucho compuesto por un 83% de carbono en peso tiene una capacidad calorífica de 35MJ/kg. La combustión debe estar muy controlada porque los neumáticos contienen azufre.
  • Pirólisis.
  • Utilización en el compostaje de fangos. El neumático triturado se utiliza para favorecer la oxigenación y el compostaje.
Las pilas presentan diversos grados de potencial contaminante. Según su composición y tipo tendrán como destino el reciclado o el depósito controlado en un depósito de seguridad.
Son reciclables las pilas botón de óxido de mercurio, óxido de plata y las de níquel-cadmio. El mercurio se recupera mediante un proceso de destilación.
Los aceites de automoción usados son residuos peligrosos. Contienen productos de la degradación de los aditivos que se les añaden como fenoles, compuestos de cloro, hidrocarburos polinucleares aromáticos clorados (PCB), compuestos de plomo, etc. Son procesados por destilación que permiten obtener nuevamente aceites de una calidad comparable a los obtenidos del crudo petrolífero.
Por último los residuos voluminosos como muebles, electrodomésticos son recuperados por particulares y asociaciones que los reparan y revenden o utilizan. Hay que hacer la salvedad de que ciertos electrodomésticos de línea blanca como frigoríficos deben tratarse para su desguace por personal especializado por contener CFC, PCB, etc. Igualmente el material electrónico debe ser tratado de forma especial para evitar que dañe el medio ambiente.
Subir
2. La valorización energética.
La incineración de basuras está ampliamente extendida en algunos países como Dinamarca, que incinera hasta un 56% de sus RSU. Los Países Bajos y Suecia incineran un 30% y los Estados Unidos sólo un 16%. En nuestro país existen 22 plantas incineradoras que queman un 6% de los residuos.
La incineración consiste en la oxidación total de los residuos en exceso de aire y a temperaturas superiores a 850ºC según la normativa europea. Se realiza en hornos apropiados con aprovechamiento o no de la energía producida en cuyo caso se habla de valorización energética.
Los elementos que componen una planta de incineración de residuos urbanos son :
 1. Foso receptor.
 2. Tolvas de carga.
 3. Alimentadores del horno.
 4. Horno u horno caldera si se produce energía.
 5. Cámara de combustión.
 6. Inyección de aire (comprimido).
 7. Circuito de agua.
 8. Turbo grupo si se produce energíaSistema de depuración de gases.
 9. Sistema de evacuación de gases (chimenea).
 10. Sistema de captación de partículas.
 11. Sistema de enfriamiento de escorias y cenizasSistemas de estabilización de escorias y cenizas.
 12. Vertedero controlado para los residuos (escorias, cenizas, etc).
En la figura se esquematiza la instalación de una planta de valorización energética, en la que el combustible habitual de la misma, usualmente carbón se ha sustituido por RSU El vapor de agua producido se emplea en la producción de electricidad o para calefacción doméstica.
Subir

2.1. Ventajas e inconvenientes de la valorización.
La valorización presenta una serie de ventajas :
 1. Reducción del volumen de la basura hasta en un 90 %.
 2. Recuperación de energía.
 3. Las cenizas son más estables que los residuos de partida.
La valorización energética de los residuos consiste en la obtención de energía a partir de su combustión. El poder calorífico de los residuos es variable, en el caso de los plásticos hidrocarbonados se estima que es comparable a la de los derivados del petróleo con algunas ventajas medioambientales como la de no generar óxidos de azufre, causantes de la lluvia ácida. Sin embargo la combustión de P.V.C genera un 50% de energía que los anteriores.
Los inconvenientes que se presentan :
 1. La combustión indiscriminada de la basura sin separación produce como efecto de la combustión determinados productos muy tóxicos. La presencia de PVC en la mezcla, aporta a los gases de combustión ácido clorhídrico que en presencia de materia orgánica puede originar productos tóxicos derivados de las dioxinas y de los dibenzofuranos.
 2. Las cenizas producto de la combustión contienen metales pesados, tales como el cadmio en cantidades consideradas peligrosas y deben recibir un tratamiento especial como residuos peligrosos.
 3. Como consecuencia de los dos puntos anteriores es necesario hacer cuantiosas inversiones tecnológicas.
 4. Si se incineran materiales reciclables por otros procedimientos se produce un consumo de recursos valiosos.

Como respuesta a estos problemas la tecnología de la incineración se ha desarrollado mucho los últimos años con el fin de reducir las emisiones de gases y humos. Las incineradoras operan a temperaturas elevadas con el fin de destruir dioxinas y furanos, normalmente lo hacen a 1000ºC. Por otro lado y para garantizar la composición de los gases emitidos incorporan unidades de lavado y filtros adecuados. Todo ello regulado por una estricta normativa tanto europea como nacional.
Existen varias tecnologías de proceso : parrilla, lecho fluidizado y plasma. El objetivo de todas ellas es el de conseguir la combustión total y emitir a la atmósfera tan sólo dióxido de carbono y agua, después de haber quedado retenidos los metales pesados, gases ácidos y partículas generadas durante el proceso de combustión. De todas ellas la tecnología del lecho fluidizado permite emisiones por debajo de los límites establecidos. Se emplea un buen contacto en una cámara de postcombustión del comburente con un lecho de arena calentado a 850ºC en presencia de un porcentaje superior al 6% de oxígeno en un periodo de al menos dos segundos.
Recientemente la compañía Solvay, fabricante de productos clorados, entre ellos el PVC, ha desarrollado una tecnología de combustión (NEUTREC®) que garantiza el control de los gases emitidos a la atmósfera y la recuperación de las cenizas generadas. El proceso se basa en la incorporación de bicarbonato sódico por vía seca en la corriente gaseosa. Se logran así grandes mejoras con respecto a los procesos húmedos y semisecos empleados anteriormente. La novedad radica en la posibilidad de separar los productos sólidos residuales de su contenido en metales pesados y compuestos orgánicos y reciclarlos en la industria química.
Los gases han de estar en contacto con el bicarbonato sódico durante dos segundos a temperaturas mayores de 140ºC para conseguir la neutralización completa. A continuación los gases pasan por los filtros de mangas para retener partículas de polvo y en uno de ellos existen partículas de carbón activo para retener los metales pesados las dioxinas y los furanos.
Subir
2.2. Otras formas de valorización.
Son fundamentalmente dos :
 • Pirólisis.
 • Gasificación.
La pirólisis es un proceso térmico realizado en ausencia de oxígeno y a una temperatura próxima a los 400ºC. En él se genera :
 1. Una mezcla de gases hidrocarbonados y algo de monóxido de carbono.
 2. Mezcla de hidrocarburos líquidos.
 3. Un sólido carbonoso que presenta incrustaciones de elementos inertes que no pirolizan como piedras, vidrio, metales, etc.
Por último la gasificación consiste en la oxidación del residuo en atmósfera empobrecida para conseguir una combustión parcial. Se tiene experiencia en materiales homogéneos.
Subir
3. Vertederos sanitariamente controlados.
Una vez realizados todos los tratamientos anteriores todavía persiste una fracción de los residuos denominada rechazo, que no se ha podido reciclar o valorizar y cuyo destino final es el vertedero controlado.
Un vertedero se considera sanitariamente controlado cuando se toman las medidas necesarias para evitar que resulte nocivo, molesto o cause deterioro al medio ambiente.
Consiste en una depresión del terreno natural o artificial en la que se vierten, compactan y recubren con tierra diariamente los residuos acumulados. En el fondo se trata de un tratamiento biológico de los desechos. En ausencia de oxígeno se produce una descomposición anaerobia de los mismos que degrada la materia orgánica a formas más estables y da lugar a la formación de biogás, mezcla de gases entre los que destaca el metano. En función de cómo se dispongan los residuos y la tierra de cubrición, de lo que resulta el grado de compactación, se distinguen tres tipos de vertederos:
 1. De baja densidad.
 2. De media densidad.
 3. De alta densidad.

En los primeros los residuos se extienden y compactan en capas de 1,5 a 2,5 m de espesor que se cubren con una capa de tierra diaria de 20-30 cm. Es necesaria la cubrición diaria. La densidad que resulta es de unas 0,5 Tm/m2. En los de densidad media, con densidades de 0,8 Tm/m2, las capas de residuos tienen espesores inferiores a los de baja densidad y no necesitan una cubrición tan frecuente. El espesor de las capas de residuos en los de alta densidad es aún más pequeño que en los dos casos anteriores, lo que unido a la utilización de compactadores potentes da como resultado densidades de aproximadamente 1 Tm/m?.
En la planificación de un vertedero controlado es preciso considerar una serie de factores :
 • Relativos a la ubicación del vertedero :
  1. Naturaleza hidrogeológica del terreno.
  2. Topografía del terreno.
  3. Condiciones climatológicas.
  4. Dirección del viento.
  5. Distancia de la zona de recogida.
  6. Presencia de núcleos habitados.
 • Relativos a las instalaciones :
  1. Tamaño del vertedero.
  2. Red de drenaje eficaz.
  3. Sistema de impermeabilización adecuado.
  4. Sistema de recogida y tratamiento de los lixiviados.
  5. Sistemas de evacuación y tratamiento de los gases producto de la fermentación anaerobia, biogás.
  6. Control sanitario de plagas.
  7. Vallado de las instalaciones.
  8. Accesos y control de entradas y salidas
 • Relativos al funcionamiento :
  1. Ruidos.
  2. Malos olores.
  3. Contaminación del aire.
  4. Prevención de incendios.
  5. Cumplimiento de las previsiones en cuanto a los grosores de las capas de residuos y de cubrición.
  6. Prevención del impacto paisajístico y sobre la fauna salvaje.
 • Plan de recuperación medioambiental del vertedero una vez concluida su vida útil.

Como consecuencia del tratamiento recibido se reduce el impacto medioambiental del vertido incontrolado. Al recubrir la basura con tierra se reduce la proliferación de plagas y la emisión de malos olores. Como no se quema la basura incontroladamente se reduce la contaminación del aire. No obstante siguen siendo muchos los inconvenientes :
 1. Ocupación del territorio. Los vertederos ocupan grandes extensiones de terreno relativamente próximas a los núcleos urbanos. Según algunas estimaciones la basura producida por una población de 10.000 personas ocuparía en un año una superficie de una hectárea a 1,2 m de profundidad. A mayor distancia aumentan los costes de transporte proporcionalmente y aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero producidos en el transporte.
 2. Con frecuencia los vertederos ocupan ecosistemas valiosos. En ocasiones, áreas húmedas de alto valor ecológico se han convertido en vertederos.
 3. Los vertederos requieren excavaciones y grandes movimientos de tierra que consumen gran cantidad de energía.
 4. Se producen lixiviados, que son líquidos de composición variada producto de la descomposición y que se movilizan por la acción del agua de lluvia que se infiltra en el vertedero y deben ser evacuados y tratados para evitar la contaminación de las aguas subterráneas.
 5. En los vertederos controlados se produce metano fruto de la descomposición anaerobia de los materiales orgánicos, ya que los materiales están enterrados. Existe un riesgo de explosión que debe ser evitado captando los gases resultantes. Además el metano es uno de los responsables del efecto invernadero.
 6. Supone un derroche de recursos que podrían volver a entrar en el sistema productivo y cuya transformación supone un ahorro considerable en materias primas, energía e impacto medioambiental fruto de su extracción.
 7. Los vertederos generan un altísimo rechazo social. Son fuente de molestias de todo tipo para la población ruido, contaminación, impacto visual, etc.
A pesar de esta problemética existen medidas factibles para reducir el impacto de los vertederos :
  1. La compactación de la basura puede reducir el coste energético y económico de su transporte y vertido. Con la tecnología actual se puede reducir la basura en volumen en un 60%.
  2. Existen sistemas de transporte neumático que pueden reducir en áreas de gran densidad los costes.
  3. El problema de los lixiviados puede reducirse con una adecuada planificación de la localización de los vertederos lejos de los acuíferos y las masas de agua superficial. Paralelamente son imprescindibles sistemas de drenaje que capten los lixiviados y los sometan a tratamiento. Éste puede ser:
    • Por aspersión. Se procede a la aspersión de los lixiviados sobre :
     1. Superficies de vertido ya clausuradas con objeto de que se airee, evapore o sea absorbido.
     2. Sobre el propio vertedero en zonas debidamente dotadas de una cubierta vegetal adecuada. Así se airean los lixiviados y la superficie actúa como un lecho bacteriano que ayuda a su desaparición.
    • Tratamientos físico-químicos :
     1. Absorción.
     2. Oxidación.Precipitación.
     3. Coagulación-floculación.
    • Percolación sobre escorias producto de la incineración de los residuos urbanos.
    • Transferencia a sistemas de depuración de aguas residuales urbanas :
     1. Depuradoras convencionales.
     2. Lagunas anaerobias.
     3. Sistemas de lodos activados.
     4. Sistemas de lechos bacterianos.
  4. El biogás puede ser captado y aprovechado como fuente de energía, obteniéndose así ingresos suplementarios y evitándose emisiones indeseadas.
  5. Hay que realizar la correcta impermeabilización del vertedero para evitar fugas subterránea.
  6. Con las medidas correctoras necesarias es posible recuperar medioambientalmente el espacio anteriormente ocupado por un vertedero. Un ejemplo lo tenemos en el proyecto de recuperación del verterdero de Valdemingómez, que durante más de veinte años sirvió para acumular la basura producida por tres millones de madrileños y que está en la actualidad en fase de recuperación para convertirlo en un parque forestal.
Para terminar hay que indicar que el vertido controlado se considera como la última posibilidad y la menos deseable de todas.
Se ha eliminado por completo cualquier forma de vertido incontrolado o de vertido al mar. Éste se ha convertido con demasiada frecuencia en el receptor de vertidos de aguas residuales, residuos industriales, tóxicos y radioactivos. Centrándonos en la materia de nuestro estudio muchas ciudades costeras en el mundo optaron en el pasado por verter sus residuos en el mar. Afortunadamente estas prácticas están cayendo progresivamente en desuso a pesar de algunos intentos de camuflarlas detrás de la construcción de islas de basura donde albergar edificios, infraestructuras, etc. en algunos países del mundo especialmente en Oriente.
Subir
4. Bibliografía utilizada :
60 preguntas y respuestas básicas sobre residuos.- Madrid : Gedesma, 2002.
Chiras, Daniel D. .- Environmental Science : action for a sustainable future.- Redwood City, California [etc.] : Benjamin Cummings, 1994
Contreras López, Alfonso ; Molero Meneses, Mariano .- Introducción al estudio de la contaminación y su control.- Madrid : UNED, 1995.
Gil Bercero, J. R. ; Gómez Antón, Mª Rosa .- Educación medioambiental : reciclaje y recuperación de residuos domésticos.-Madrid : UNED, 1995.
Gil Bercero, J. R. ; Gómez Antón, Mª Rosa .- Gestión y tratamiento de residuos domésticos II. Video con guía de estudio.- Madrid : UNED, 1996.
Gil Bercero, J. R. ; Gómez Antón, Mª Rosa .- Los plásticos y el tratamiento de sus residuos.- Madrid : UNED, 1997.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE de 25 de Abril de 1997).
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE de 22 de Abril de 1998).
Nebel, Bernard J. ; Wright Richard T. .- Environmental Science.- Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1993
Plan Autonómico de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de Madrid 1997-2005. (BOOCM, de 16 de Enero de 1998).
Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006. (BOE, de 2 de febrero de 2000)
Tratamento de residuos sólidos urbanos. A Coruña : Univesidade da Coruña, 2001.
Turk, Jonathan ; Turk, Amos .- Environmental Science.- Philadelphia : Saunders, 1988.
Seoánez Calvo, Mariano .- Residuos : problemática, descripción, manejo, aprovechamiento y destrucción.- Madrid : Mundi-Prensa, 2000.